Jakżeż piękne i wzruszające były to przeżycia!

7

W czwartek, 22 marca mieszkańcy Koła mogli wziąć udział w niecodziennym i niezwykłym wydarzeniu religijnym, Misterium Męki Pańskiej, której inscenizacji podjęły się we współpracy dwa lokalne, kolskie stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kolanie oraz Stowarzyszenie „Tradycja-Kultura-Region Zatrzymać Czas”. W przedsięwzięcie zaangażowało się także wiele osób spoza tych stowarzyszeń, również duchownych z kolskich parafii. 5Dzięki temu udało się wykreować bogate duchowo przedstawienie interaktywne, w którym widzowie mogli głęboko wczuć się w istotę Ofiary Chrystusa, jej przebieg i pełnię cierpienia.

Poprzedzająca zmartwychwstanie męka i śmierć Chrystusa zostały zobrazowane przez artystów – amatorów i podkreślone oprawą artystyczną. Nie brakło rzymskich legionistów ubranych w oryginalne zbroje z epoki, chóralnych pieśni oraz efektów ogniowych i świetlnych. 3W scenariuszu znalazła się scena pojmania Jezusa w Getsemani, sąd w Pałacu Namiestnikowskim, Droga Krzyżowa, która prowadziła nadwarciańskim wałem oraz moment ukrzyżowania. Misterium,  wzbogacone przepiękną grą na gitarze i śpiewem księdza Janusza Kęsickiego oraz rozważaniami księdza Piotra Stannego wywarło ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach, o czym opowiadali wskazując, że udział w takim nabożeństwie pozwolił im nie tylko wypełnić powinność religijną, ale przede wszystkim na nowo przypomnieć sobie wydarzenia z nim związane i co najważniejsze, wczuć się w role świadków tych wydarzeń.6

Kolskie Misterium wpisało się w nowy zwyczaj kultywowany od niedawna przez wiele, szczególnie tych dużych miast, które organizują inscenizacje w bardzo profesjonalny sposób, przeznaczając na ten cel spore nakłady finansowe. Natomiast wydarzenie przeprowadzone w Kole, którego inicjatorem i organizatorem było nasze Stowarzyszenie, zaś głównym realizatorem Stowarzyszenie „Tradycja-Kultura-Region Zatrzymać Czas” pod reżyserią Grażyny Jakubowskiej pokazało, że dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców można z powodzeniem realizować takie projekty bez takich nakładów i, jak mogliśmy się przekonać, bez powodu do wstydu.

8W kolskiej inscenizacji udział wzięło ponad pół tysiąca osób, co także wskazuje na ciągle żywą w nas potrzebę szczególnego przeżywania czasu Wielkanocy. Dlatego życzylibyśmy sobie, aby Misterium na stałe wpisało się w kalendarz miejskich wydarzeń religijnych okresu Wielkiego Tygodnia. Dzięki temu, że w jego organizację włączyły się wszystkie kolskie parafie nabrało ono bowiem dodatkowego, ważnego wymiaru – wymiaru jedności chrześcijańskiej.

4

A oto my wszyscy, dla których współpraca przy tak ważnym wydarzeniu była prawdziwą przyjemnością:

Obsada

Aktorzy (w kolejności występowania):

Jezus: Marcin  Mielczarek

Piłat: Mirosław  Puszczyk

Judasz: Artur Piechalak

Centurion rzymski: Krzysztof Mazurkiewicz

Legioniści rzymscy: Artur Piechalak, Krzysztof Ziółkowski, Grzegorz Michalak, Jarosław Świder

Annasz: Grzegorz Mokrzycki

Kajfasz: Grzegorz Kawka

Herod: Filip Krupiński

Sługa Arcykapłana Annasza: Andrzej Tęgos

Kapłan: Robert Cesarz

Apostoł Jan: Bogdan Żurawik

Szymon: Marian Smolarek

Weronika: Marlena Szafoni

Matka Jezusa: Lena Olszewska

Siostra matki Jezusa: Helena Urbańska

Maria Magdalena: Iwona Bednarz

Narrator: Iwona Smolarek

Piotr: Sebastian Wojciechowski

Złoczyńca dobry: Piotr Szafoni

Złoczyńca zły: Rafał Kmieć

Płaczące niewiasty: Krystyna Falborska, Ewa Kmieć, Teresa Smolarek

Tłum: członkowie Stowarzyszenia Kolanie, członkowie Stowarzyszenia Tradycja – Kultura – Region „Zatrzymać czas” z Witowa, członkowie Stowarzyszenia Śpiewaczo – Muzycznego „Lutnia”, mieszkańcy Koła

Apostołowie: ministranci z kościoła św. Bogumiła w Kole, chórzyści kolskich chórów

Scenariusz i reżyseria  Grażyna Jakubowska

Scenografia: Krzysztof Mazurkiewicz, Artur Piechalak, UM w Kole

Oprawa duchowa: ks. Janusz Kęsicki, ks. Piotr Stanny

Dyrekcja chóru: Marek Kłaniecki

Chór: Stowarzyszenie Śpiewaczo: Muzyczne „Lutnia”, Zespół Śpiewaczo: Muzyczny „Gama” z Witowa, Chór  kościelny Cantate Deo

Dźwięk: Paweł Woszczyński, Roman Włodarczyk, UM w Kole

Sprzęt nagłaśniający: Monika Sosnowska, UM w Kole

Światło: Roman Włodarczyk

Charakteryzacja: Justyna Schyller

Wsparcie techniczne: Marian Smolarek, Grzegorz Kawka, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Osiek Mały Kolonia, Ochotniczej Straży Pożarnej Trzęśniew, „Instalpiotr” Piotr Pruszyński, Artur Piechalak.

Wsparcie organizacyjne: wiceburmistrz miasta Koła Elżbieta Modrzejewska, pracownicy  Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta Urzędu Miasta w Kole, Komenda Powiatowa Policji w Kole, Komenda Straży Miejskiej w Kole.

Obserwuj nas i polub na:

You may also like...

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny